Ansatte

Partnere

Frode G. Hansen

Daglig leder / Statsautorisert revisor/ autorisert regnskapsfører
frode@fghrevisjon.no

Frode har drevet egen praksis fra 1973. Han er en svært erfaren revisor, og har blant annet bistått i en rekke generasjonsskifter, bobehandlinger, sakkyndig i rettsaker, omstruktureringer med mer. Kundene setter stor pris på hans egenskaper til å kommunisere mellom parter og finne gode pragmatiske løsninger.

Ståle Raastad Hansen

Statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører
srh@fghrevisjon.no

Ståle har mange års erfaring som revisor av små, mellomstore og store norske selskap, konsern, organisasjoner, forbund, børsnoterte selskap og internasjonale virksomheter.

Kay Vidar Thomassen

Statsautorisert revisor/ autorisert regnskapsfører
kay@fghrevisjon.no

Kay Vidar har mange års erfaring som revisor av små og mellomstore norske selskap, konsern, stiftelser, organisasjoner og forbund.

Paul-Gunnar Nakken

Statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører
pgn@fghrevisjon.no

Paul-Gunnar har mange års erfaring som revisor av små og mellomstore norske selskap, konsern, stiftelser, organisasjoner og forbund.

Medarbeidere

Anders Alvem

Statsautorisert revisor
anders@fghrevisjon.no

Anne Lise Andreassen

Registrert revisor
anne-lise@fghrevisjon.no

Ole-Johan Evertsen

Registrert revisor
ole-johan@fghrevisjon.no

Christine Gulichsen

Revisor- og regnskapsmedarbeider
christine@fghrevisjon.no

Dag Are Hedberg

Daglig leder FGH Assistanse AS, registrert revisor / autorisert regnskapsfører
dah@fghrevisjon.no

Anne-Mette Martinsen

kontorleder / regnskapsmedarbeider
anne-mette@fghrevisjon.no

Nadia Irèn Olsen

Revisormedarbeider / Autorisert regnskapsfører
nadia@fghrevisjon.no

Tiri Rebård

Registrert revisor/ autorisert regnskapsfører
tiri@fghrevisjon.no