Aktuelle satser

Nyttig link aktuelle skatte- og avgiftssatser som oppdateres fortløpende.

https://www.aktuellesatser.no/fghrevisjon