FGH Business Management AS

FGH Business Management AS er forretningsførerselskap med høy og spesifikk kompetanse rettet mot eiendoms- og investeringsselskap. Vi er en høyt kompetent tjenesteleverandør som kan tilpasse omfang av tjenester etter deres behov. Dette inkluderer alt fra løpende oppfølging, årsavslutning, transaksjonsbistand og skatte- og avgiftsspørsmål.

 

FGH Business Management AS tilbyr et helhetlig tjenestespekter for deres virksomhet.

 

Løpende:

✔ Budsjettering

✔ Merverdiavgift

✔ Skatt

✔ Felleskostnader (fordeling og beregning)

✔ Optimalisere kostnadsfordeling

✔ Støtteordninger

✔ Bokføring

✔ Remittering

✔ Oppfølging økonomisk analyse

✔ Økonomisk rapportering

ÅRSOPPGJØR TRANSAKSJONSSTØTTE

Årsoppgjør:

✔ Årsavslutning

✔ Skatt

✔ Skattemelding

✔ Aksjonærregisteroppgave

✔ Offentlig regnskap

✔ Gjennomgang juridisk struktur

 

Transaksjonsstøtte:

✔ Finansiell due dilligence

✔ Kjøpesumsberegninger

✔ Omorganiseringer

(f.eks. fusjon ved salg)

✔ Tilpasse optimal kapitalisering før salg

 

Fordeler ved å benytte FGH Business Management AS

✔ Et felles ERP- og regnskapssystem (Tripletex) for alle selskap

✔ Ensartede og tilpassede rutiner

✔ Vi blir godt kjent med hele strukturen og virksomheten

✔ Optimalisere rutiner

✔ Proaktiv med innspill i skjæringspunkt drift/økonomi

✔ Proaktiv med optimalisering av selskapsstruktur

✔ God oversikt over finansiering og finansielle forhold

✔ Vi kan bistå i hele verdikjeden, fra kjøp av eiendommene, drift og til et eventuelt salg

✔ Tett og løpende kommunikasjon, samt tilpasset rapportering etter deres ønske

✔ Vi er ekspeditte og har høy grad av tilgjengelighet og service

 

Rapportering

Vi tilpasser rapporteringspakker i samarbeid med dere, foruten standard nøkkeltall kan for eksempel følgende være med:

✔ Leietakeroversikt

✔ Gjennomsnittlig gjenværende leietid

✔ Analyse av kvadratmeterpriser

✔ Analyse av felleskostnader

✔ Effekt av ENØK-tiltak (for eksempel solceller)

✔ Oversikt over investering i eiendom

✔ Estimering av virkelig verdi

✔ Finansiering (for eksempel belåningsgrad)

✔ Byggeprosjekter (for eksempel fremdrift i forhold til kontrakt)