FGH flytter til nye lokaler

2. januar 2025 flytter FGH sin virksomhet til nye og tidsriktige lokaler i Storgaten 1 ved Torget i Sandefjord. Her vil ca. 15. personer ha sin arbeidsplass. Vi har i den forbindelse intervjuet daglig leder i FGH Revisjon AS, Kay Vidar Thomassen.

Kay Vidar, hvorfor har FGH besluttet å flytte?
Det er flere grunner til dette. For det første har vi blitt flere FGH’ere og plassen i Flors Gate hvor vi er i dag begynner å bli for liten. Videre vil vi nå få vesentlig bedre lys og klima – noe som vil gjøre arbeidsmiljøet bedre for de ansatte. De nye lokalene er videre designet slik at alle vil ha god kontakt med hverandre i arbeidshverdagen da alle nå vil sitte på en flate, det er flere hyggelige sosiale soner og det blir gode møtefasiliteter.

Hvorfor falt valget på Storgaten 1?
Det er flere grunner til det. For det første ønsker vi å være i sentrum og på den måten bidra til et bedre sentrumsmiljø. Eiendommen eies av Larre Eiendom som er en langsiktig og familieeid virksomhet som vi ser på som seriøse og gode utleiere. Vi har allerede merket at vi har hatt et godt samarbeid med dem i prosessen med å tilpasse lokalene. Dette var videre et råbygg slik at vi kunne innrede lokalene akkurat slik vi ønsket.

Lokalene er videre lyse og har svært god standard –
noe som vil gjøre arbeidshverdagen bedre for oss alle. Vi gleder oss alle til å flytte.

Hvordan blir virksomheten organisert i de nye lokalene?
Våre ansatte og kunder kommer inn i en lys og hyggelig resepsjon med tilhørende lounge. Her blir alle tatt godt i mot av Anne-Mette. Dette vil bli hjertet i det nye kontormiljøet. Rundt dette senteret vil det ligge møterom. Videre vil de ulike selskapene FGH Revisjon AS; FGH Assistanse AS og FGH Business Management AS være organisert i hver sin sone. Det vil imidlertid være åpent mellom sonene og alt vil befinne seg på et plan – noe som gjør at det vil være god kontakt mellom alle de ansatte.

Er det andre servicetilbud i det nye bygget som dere vil benytte?
Ja! Det vil være e felles konferansedel hvor vi kan holde seminarer, kurs og større møter. Videre blir det en hyggelig baker i inngangsetasjen. Vi håper også at det blir noen fellesarrangementer for leietakerne på huset slik at vi blir kjent med våre naboer. Det er også en innendørs sykkelparkering så jeg kommer nok til å sykle mere til jobben. I kjelleren har vi garderober med dusj og et eget tilfluktsrom som skal innredes som treningsrom. Vi for se om flyttingen vil gjøre meg sterkere!

Hvor viktig tror du moderne lokaler er for rekrutteringen?
Jeg håper og tror at potensielle fremtidige nye medarbeidere søker jobb hos oss for at vi kan tilby dem spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, at vi er kjent for å ha gode verdier og være seriøse og langsiktige. Videre håper jeg fremtidige søkere er opptatt av et bra arbeidsmiljø og i den forbindelse er de nye lokalene selvfølgelig en av flere viktige faktorer.