FGH Revisjon ble etablert i 1973 av Frode G. Hansen

I 1973 etablerte statsautoriserte revisor Frode G. Hansen FGH Revisjon AS i Jernbanealeen i Sandefjord. Han jobbet som revisor i hele sitt yrkesaktive liv, helt til han ble syk i 2023. Den 2. februar 2024 døde dessverre firmaets grunnlegger. Det er heldigvis mye god kultur og kompetanse som vi tar med oss videre.

Den gangen da Frode etablerte selskapet var det hverken PC eller telefon. Når Frode skulle ringe sine kunder var det med lomma full av mynt og fra en telefonboks på Torget. På kontorpulten var det en regnemaskin og en skrivemaskin; ingen PC.

Det har skjedd mye med elektroniske hjelpemidler siden oppstarten. Selv om hjelpemidlene har utviklet seg – er det mye i veggene som vi tar med oss videre:

  1. Vi skal være tilstede for kundene, kjenne dem godt og ha god kompetanse. Dette levde Frode til de grader opp til ved at han for eksempel kunne dra hjem til kunder på kveldstid eller i helger og hjelpe dem om det var noe spesielt.
  2. Vi er revisorer og skal ha høy tillit og god moral. Vi skal fremtre ryddige og vi ønsker ryddige kunder.
  3. Vi skal kunne vårt fag og være dyktige. Vi skal kunne finne pragmatiske løsninger innenfor lovens rammer. Frode refererte ofte til rødmetesten – hvis en «rødmet» av en løsning eller forslag – så skulle man ikke foreslå det. Vi skulle stå for alt vi gjør.

Dette er verdier som i aller høyeste grad er relevante og som vi tar med oss videre. Frode var en utrolig snill person og veldig tilstedeværende som sjef. Han brettet opp ermene og jobbet sammen med de ansatte. Det var liten avstand innad i firmaet og han tok veldig godt vare på de ansatte.

Dette er en kultur som vi hele tiden jobber med å bevare. Hans initialer vil naturligvis bli beholdt som firmanavn, hans verdier og den kulturen han bygget opp lever videre.

Frode G. Hansen er dypt savnet.