Korona-informasjon fra FGH per 15. mars 2020

Kjære kunder og forretningsforbindelser

Samfunnet er nå i en situasjon hvor hver og en må bidra mest mulig for å redusere smitten av covid-19, primært av hensyn til de risikoutsatte gruppene.

I FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS er vi selvsagt bevisst på å ta vårt samfunnsansvar. Vi har derfor besluttet at alle ansatte skal ha hjemmekontor fremover. Vi har gjennomført tiltak som gjør oss i stand til å levere alle våre tjenester hjemmefra på en god og effektiv måte. Som vanlig treffer dere oss på telefon eller e-post.

FGH er allerede et selskap som til vanlig opererer digitalt, både når det gjelder utførelse av selve jobben og avholdelse av møter. I en normalsituasjon synes vi selvfølgelig fysiske møter er mest hyggelig, men vi vil nå i en periode primært avholde møter via telefon og konferansesystemet Teams.

Det er noen få av våre kunder som fortsatt har bilag på papir, og for dem det måtte gjelde ber vi om at det avtales med den kontaktpersonen dere har i FGH Revisjon AS eller FGH Assistanse AS så finner vi en løsning på det.

Dere skal også vite at vi tenker mye på de av dere som i disse tider har drastiske fall i inntekter og i verste fall må stenge virksomheten i en periode. I slike dramatiske situasjoner kan det være godt å snakke med noen. Det er en helt ny situasjon og spørsmålene kan være mange. Har du spørsmål, er vi her for deg.

  • Hva er reglene for permittering?
  • Hva kan jeg gjøre for å forbedre likviditeten?
  • Hvordan er de nye reglene med forskuddsskatt?
  • Hvilke tiltak kan man gjøre for å opprettholde driften i selskapet
  • Og sikkert mange, mange flere

Vi tilstreber på å være løpende oppdatert på de nye reglene og tiltakene som blir vedtatt og står klar til å hjelpe dere.

Det er foreløpig ikke gitt noen utsettelser av frister for innsendelse av offentlige oppgaver. Vi må derfor forholde oss til de gjeldende frister.