Nyhetsarkiv

FGH-nytt

Korona-informasjon fra FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS per 17. mars 2020

Vedlagt følger informasjon knyttet til avleggelse av årsregnskap og eventuelt årsberetning for 2019 i denne ekstraordinære tiden. Corona-viruset og påvirkning på avleggelse av årsregnskapet og eventuelt årsberetning Det er styret som avlegger årsregnskapet og årsberetningen. Ved avleggelse av regnskapet skal den regnskapspliktige vurdere hendelser og ta hensyn til informasjon som foreligger helt frem til styret […]

Korona-informasjon fra FGH per 15. mars 2020

Kjære kunder og forretningsforbindelser Samfunnet er nå i en situasjon hvor hver og en må bidra mest mulig for å redusere smitten av covid-19, primært av hensyn til de risikoutsatte gruppene. I FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS er vi selvsagt bevisst på å ta vårt samfunnsansvar. Vi har derfor besluttet at alle ansatte […]

Personvernerklæring

Personvern & cookies

Vi søker nye medarbeidere

Vi søker etter nye medarbeidere i FGH Revisjon AS

Vi har nye nettsider!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vitae nisl dapibus, semper eros quis, porta lacus. Cras convallis nibh sed ultricies rhoncus. Vestibulum at mauris ac dui convallis tristique quis a orci.

Fagnytt

Korona-informasjon fra FGH per 15. mars 2020

Kjære kunder og forretningsforbindelser Samfunnet er nå i en situasjon hvor hver og en må bidra mest mulig for å redusere smitten av covid-19, primært av hensyn til de risikoutsatte gruppene. I FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS er vi selvsagt bevisst på å ta vårt samfunnsansvar. Vi har derfor besluttet at alle ansatte […]

Aktuelle satser

Nyttig link aktuelle skatte- og avgiftssatser som oppdateres fortløpende. https://www.aktuellesatser.no/fghrevisjon

Endring i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019. – Regjeringen fortsetter å kutte næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler. Det viktigste vi som regjering kan gjøre, er ofte rett og slett å ikke stå i veien. Vi skal forenkle […]

Kundenytt

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen kom fredag med forslag til økonomiske tiltak for å redusere konsekvensene av koronapandemien. Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget. Det er derfor gjort endringer i forslagene. Det nye forslaget har fått flertall i Stortingets førstegangsbehandling. Annengangsbehandling skal finne sted på torsdag. Dersom forslaget får flertall i annengangsbehandling, er det vedtatt. Når lovforslaget er […]

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen la i dag frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.  Disse tiltakene gjelder fase 1 av virusutbruddet: Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. De opphever også ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir […]

Vi søker nye medarbeidere

Vi søker etter nye medarbeidere i FGH Revisjon AS