FGH Audit

Vi bistår med omorganiseringer og avgir bekreftelser etter aksje- og allmennaksjeloven

Vi har opparbeidet en solid kompetanse i forbindelse med konsulentoppdrag for både aksjeselskap og børsnoterte selskap.

 

Eksempler på engasjement vi har bistått:

  • Bekreftelser i forbindelse med børsnoteringer
  • Sakkyndige redegjørelser ved for eksempel fusjoner
  • Bekreftelse av tingsinnskudd med oppgjør i aksjer
  • En rekke uavhengig bekreftelser i forbindelse med Aksjeloven § 3-8
  • Bistand i forbindelse med salg og børsnoteringsprosesser
  • Verdsettelser
  • Due dilligence
  • Kvartalsrapportering for børsnoterte selskap
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, herunder IFRS