Om FGH Revisjon

Vi er et frittstående revisjonsfirma med medlemskap i
Den norske Revisorforening

Styreleder Frode R. Hansen etablerte revisjonsvirksomheten i 1973. Selskapet består i dag av de statsautoriserte revisorene Ståle R. Hansen, Kay Vidar Thomassen og Dag Are Hedberg i spissen for en stab på 7 medarbeidere med god faglig kompetanse.

Vi er lokalisert i Sandefjord, men har også mange kunder ellers i Vestfold og Oslo-området. Gjennom en mangeårig virksomhet har vi utviklet betydelig erfaring samt et godt kontaktnett til advokater, meglere, regnskapskontorer og konsulenter som kan engasjeres ved spesielle behov.

Våre kunder er små- og mellomstore selskap innen alle bransjer. Vi har også kapasitet og kompetanse til å revidere større virksomheter.

Foruten selskap er vi også engasjert som revisor for en rekke landsomfattende organisasjoner, stiftelser og idrettsklubber, samt at vi er revisor i Vestfold Idrettskrets.