Ledelsen

Ståle Raastad Hansen

Statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører
srh@fgh.no

Ståle har mange års erfaring som revisor av små, mellomstore og store norske selskap, konsern, organisasjoner, forbund, børsnoterte selskap og internasjonale virksomheter.

Kay Vidar Thomassen

Daglig leder FGH revisjon. Statsautorisert revisor/ autorisert regnskapsfører
kay@fgh.no

Kay Vidar har mange års erfaring som revisor av små og mellomstore norske selskap, konsern, stiftelser, organisasjoner og forbund.

Dag Are Hedberg

Daglig leder FGH Assistanse AS, statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører
dah@fgh.no

Dag Are har mange års erfaring som både revisor og regnskapsfører for små og mellomstore selskap, organisasjoner og forbund.

Han har god kompetanse på etablering av interne rutiner, IT-systemer og implementering av systemer.

 

Hanne Elisabeth Thjømøe

Daglig leder Business Management AS/Statsautorisert regnskapsfører
hanne@fgh.no

Hanne har mange års erfaring som regnskapsfører og økonomisjef innen eiendoms- og investeringsselskap. Hun har tidligere drevet et regnskapskontor og de siste 9 årene vært økonomisjef i Tandberg Eiendom (stort familieeiet eiendomskonsern).