Tjenester

Revisjon

 • Små- og mellomstore bedrifter
 • Stiftelser og legater
 • Idrettslag og ideelle organisasjoner

 

Skatte- og avgiftsrådgivning

 • Skatterådgivning
 • Avgiftsrådgivning
 • Bistand ved bokettersyn

 

Stiftelse og omstrukturering

 • Fisjon
 • Fusjon
 • Nyetablering
 • Omdannelser
 • Arv/gave
 • Generasjonsskifte
 • Due diligence

 

Årsoppgjørsassistanse

 • Årsavslutning
 • Ligningspapirer
 • Offentlig regnskap
 • Regnskapsopprydning
 • Aksjonærregisteroppgave

 

Annet

 • Forretningsførsel
 • Løpende bokføring
 • Styrebistand, protokoller mv.
 • Økonomisjef til utleie
 • Bistand rapporteringsoppdrag
 • Kurs
 • Opplæring i ulike økonomisystemer
 • Oppsett og implementering av nytt økonomisystem