FGH Revisjon AS

Vi er et mellomstort revisjonsfirma med over 40 års erfaring. Alle våre tjenester utføres av erfarne medarbeidere. Vi vektlegger stor grad av service og personlig oppfølging.

Siste nytt

Korona-informasjon fra FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS per 17. mars 2020

Vedlagt følger informasjon knyttet til avleggelse av årsregnskap og eventuelt årsberetning for 2019 i denne ekstraordinære tiden. Corona-viruset og påvirkning på avleggelse av årsregnskapet og eventuelt årsberetning Det er styret som avlegger årsregnskapet og årsberetningen. Ved avleggelse av regnskapet skal den regnskapspliktige vurdere hendelser og ta hensyn til informasjon som foreligger helt frem til styret […]

Korona-informasjon fra FGH per 15. mars 2020

Kjære kunder og forretningsforbindelser Samfunnet er nå i en situasjon hvor hver og en må bidra mest mulig for å redusere smitten av covid-19, primært av hensyn til de risikoutsatte gruppene. I FGH Revisjon AS og FGH Assistanse AS er vi selvsagt bevisst på å ta vårt samfunnsansvar. Vi har derfor besluttet at alle ansatte […]

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen kom fredag med forslag til økonomiske tiltak for å redusere konsekvensene av koronapandemien. Regjeringens forslag fikk ikke flertall i Stortinget. Det er derfor gjort endringer i forslagene. Det nye forslaget har fått flertall i Stortingets førstegangsbehandling. Annengangsbehandling skal finne sted på torsdag. Dersom forslaget får flertall i annengangsbehandling, er det vedtatt. Når lovforslaget er […]